Sabtu, April 20MAU INSTITUTE
Shadow

Uncategorized

NYOROG ELMU PEMBENAHAN DIRI BERSAMA “ANAK JOHAR BARU” (Ta’ziyah Atas Wafatnya H. Soewardi Sulaiman)

NYOROG ELMU PEMBENAHAN DIRI BERSAMA “ANAK JOHAR BARU” (Ta’ziyah Atas Wafatnya H. Soewardi Sulaiman)

Da'wah, Hikmah, Tokoh, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Siapa yang tidak kenal sosok H. Soewardi Sulaiman? Pria Betawi tulen kelahiran Johar Baru 1948 ini; Selain dikenal "asal jeplak", sikapnya yang tegas terkesan "keras", wibawa dan pembawaan dirinya pun membuat ketar ketir orang yang mengajak bicara dengannya. Namun, dibalik sikap cadasnya itu, ternyata beliau memiliki jiwa lembut yang tersembunyi [al-'athiifah al-mustatiirah]. Beliau sering menuturkan sendiri, "Gue ini keliatannya aje keras, hati gue sebenarnya putih bersih seputih salju", ujarnya sambil terkekeh. Di sela-sela usianya yang telah memasuki 75 tahun, gelora semangatnya masih menggebu-gebu setiap kali diajak diskusi soal pentingnya kader perjuangan. Menurutnya, sumpah setia yang telah diikrarkan dalam "Bai'at Perjuangan" jam'iyyah untuk ...
MERENUNGKAN KALAM KENANGAN SANG MOTIVATOR DA’WAH

MERENUNGKAN KALAM KENANGAN SANG MOTIVATOR DA’WAH

Da'wah, Hikmah, Tokoh, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Di sela-sela tilawah malam ke-27 ini, tiba-tiba teringat sosok tangguh yang sering memberikan nasihat dan motivasi dalam mengarungi samudera da'wah seiring dilaluinya bacaan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125 yang menyingkap pentingnya para da'i memahami pemetaan da'wah di lapangan. Waktu itu bulan Ramadhan di tahun 2020, benar-benar dihadapkan pada situasi "pageblug" yang cukup mencekam. Covid-19 telah mengubah suasana bulan mulia yang penuh ceria menjadi petaka yang menakutkan hingga tahun 2022 [sekalipun penetapan status berakhirnya pandemi tahun 2023]. Hampir setiap hari, selalu terdengar pengumuman berita kematian yang seakan bersahutan dari mesjid-mesjid sekitar. Sambil menunggu waktu zhuhur, dari kejauhan tampak ada mobil yang menepi ke arah...
JIHAAD, IJTIHAAD, DAN MUJAAHADAH DI BULAN PENUH KESUNGGUHAN

JIHAAD, IJTIHAAD, DAN MUJAAHADAH DI BULAN PENUH KESUNGGUHAN

Da'wah, sajak islam, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Sebagai bulan yang penuh dengan kesungguhan, Ramadhan banyak menyuguhkan menu istimewa bagi para perindunya. Mulai dari amalan fardhu, hingga amalan sunnah, bahkan mustahab. Minimalnya kesungguhan menunaikan ibadah shaum di siang harinya, shalat qiyaamu ramadhaan di malam harinya dan tadarrus Al-Qur'an. Dari bangun sahur, hingga ifthaar di saat matahari terbenam. Semuanya dilakukan dengan penuh kesungguhan; berletih-letih, bersukar-sukar, penuh kegigihan, pengerahan segenap kemampuan, dan berusaha keras tanpa pamrih. Lahirnya istilah jihaad, ijtihaad, dan mujaahadah pun tidak dapat dilepaskan dari makna-makna yang telah disebutkan. Untuk menyebut "kesungguhan" seorang hamba Allah 'azza wa jalla atau ummat Rasul panutan dalam menjaga, mengawal dan...
HISAB, MUHAASABAH, YAUMUL HISAAB, HINGGA ILMU HISAAB

HISAB, MUHAASABAH, YAUMUL HISAAB, HINGGA ILMU HISAAB

Da'wah, Fiqh Ikhtilaf, Tarbiyah, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Kata Hisaab merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada proses perhitungan atau penilaian Allah 'azza wa jalla atas amal perbuatan manusia. Dikatakan Allah itu syarii'ul hisaab, maknanya Dia-lah Allah yang Maha cepat penghitungannya. Dalam diksi hisaab, mengandung dua makna yang saling bertalian; yakni bilangan atau hitungan [al-'addu] dan perhitungan [al-muhaasabah]. Titik singgung keduanya, terletak pada bagaimana seseorang dapat menghitung dan menimbang amalan dirinya untuk dipertanggung jawabkan di hari perhitungan kelak atau alam hisab. Dalam hal ini, Allah 'azza wa jalla berfirman: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ “Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. An-Nahl/ 16: 93). الْيَوْمَ ...
ESENSI FATWA DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

ESENSI FATWA DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Fiqh Ikhtilaf, Manhaj, Tsaqofah, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Ada banyak nilai plus dalam penyelenggaraan Al-Barnaamij at-Tadriibii 'Alaa Manhajiyyatil Fatwaa yang diprogramkan Daarul Iftaa' al-Mishriyyah di Cairo dalam mempopulerkan esensi fatwa terhadap masyarakat luas. Selain semakin memantik hidupnya ilmu-ilmu syari'ah, juga semakin menggairahkan akan tumbuh kembangnya para pelayan ummat dalam memecahkan persoalan hidup dan kehidupan di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Seiring dengan sifat fatwa yang sangat mengedepankan pertimbangan situasi dan kondisi, serta suasana batin para peminta fatwa [mustafti'], maka kaidah Taghayyurul ahkaam bitaghayyuril azmaan wal amkinah benar-benar dipegang dan diperhatikan oleh para penyampai fatwa [mufti']. Di satu sisi, para pemohon fatwa harus mendapatkan pela...
BERSIAP MENDULANG KHAZANAH ILMIAH DI DAARUL IFTAA’ AL-MISHRIYYAH

BERSIAP MENDULANG KHAZANAH ILMIAH DI DAARUL IFTAA’ AL-MISHRIYYAH

Hikmah, Pendidikan, Tsaqofah, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Daarul Iftaa' al-Mishriyyah, bukanlah lembaga asing di kalangan para pemburu ilmu dan peminat literasi. Lembaga fatwa internasional yang ada di kota Cairo ini, telah banyak memberikan pencerahan terhadap dunia Islam sejak 1895 berupa fatwa-fatwa hukum Islam dengan tema yang beragam; mulai 'aqidah, syari'ah, mu'amalah, dan berbagai isu kontemporer, tentunya terlepas dari masih debatable-nya kesimpulan fatwa. Karenanya, bukanlah hal yang berlebihan apabila pada periode Syaikh 'Ali Jum'ah ada gagasan untuk menyatukan fatwa global [mencakup seluruh dunia Islam]. Sejak Mufti pertama Syaikh Hasunah an-Nawawi hingga Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim, tercatat tidak kurang dari 19 Mufti dengan berbagai disiplin keilmuan Islam. Pada masa Syaikh 'Ali Jum'ah ...
BELAJAR MENJADI TEMAN DAN PEMBISIK YANG BAIK

BELAJAR MENJADI TEMAN DAN PEMBISIK YANG BAIK

Da'wah, Kebangsaan, Tsaqofah, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Ada narasi yang telah popular di masyarakat, khususnya kalangan aktivis politik praktis, atau minimalnya simpatisan dari sebuah kendaraan politik. "Tidak ada pertemanan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi". Demikian kalimat ini sering muncul, terutama jelang perhelatan hajat demokrasi. Bagaimana Islam memandang persoalan ini? Sebagai ummat Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa sallam tentunya hal ini menjadi sangat penting untuk dikritisi. Pertama; Dalam Al-Qur'anul Kariim digambarkan, bahwa pertemanan orang-orang bertaqwa itu abadi hingga hari akhir. Allah 'azza wa jalla berfirman: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين "Pertemanan di hari itu [hari qiyamat] satu sama lain menjadi musuh, kecuali orang-orang bertaqwa." (QS. Az-Zukhruf/ 43...
MENJADI WARGA PENUH ETIK DI TAHUN POLITIK

MENJADI WARGA PENUH ETIK DI TAHUN POLITIK

Da'wah, Kebangsaan, Tarbiyah, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Pemimpin yang baik terlahir dari masyarakat atau warga yang baik, demikian juga masyarakat yang baik terlahir dari komunitas keluarga yang baik, dan keluarga yang baik cerminan dari pasangan yang baik. Semua kebaikan itu, tidak dapat dilepaskan dari sosok-sosok induk entitas manusia yang baik pula. Pemimpin [imaam], adalah sosok yang benar-benar mampu menjadi orang terdepan [amaam] dalam menata kebaikan. Lalu, untuk apa ia harus selalu di garda depan? Jawabnya, karena ia memiliki peran dan tanggung jawab mengatur urusan masyarakat yang dipimpinnya [ummat]. Pola seperti ini tentu saja bukan hal yang mudah terjadi begitu saja, melainkan ada harmoni yang telah terbina sebelumnya melalui proses yang disebut "berpasang-pasangan" [azwaaj]. Dari sinilah, b...
KALAM PERINGATAN DI TAHUN POLITIK; REKAMAN DIALOG YANG TIDAK PERNAH USANG

KALAM PERINGATAN DI TAHUN POLITIK; REKAMAN DIALOG YANG TIDAK PERNAH USANG

Da'wah, Kebangsaan, persatuan umat, Tsaqofah, Uncategorized
Oleh : Teten Romly Qomaruddien 1500 tahun atau 15 abad bukanlah waktu yang pendek, melainkan bentangan jarak yang teramat panjang. Sungguh memukau dialog seorang shahabat bergelar Shaahibus Sirri [shahabat yang paling banyak menyimpan rahasia berita kenabian], yakni Hudzaifah bin Yaman radhiyallaahu 'anh yang banyak memantik Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa sallam untuk menjawab setiap kisi-kisi pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagaimana dua guru besar ahli hadits [as-syaikhaan], yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Al-Jaami' as-Shahiih-nya, juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya yang merekam tanya jawab yang berbobot itu terkait kekuasaan dan zaman yang semakin tidak baik-baik saja. Hadits pertama, diceritakan oleh shahabat Nu'man bin Basyir radhiyallaahu...
AS-SIYAASAH ‘ALAA MINHAAJIN NUBUWWAH; KEPEMIMPINAN YANG DIRINDUKAN UMMAT

AS-SIYAASAH ‘ALAA MINHAAJIN NUBUWWAH; KEPEMIMPINAN YANG DIRINDUKAN UMMAT

Kebangsaan, persatuan umat, Tsaqofah, Uncategorized
Substansi dari politik Islam [as-siyaasah as-syar'iyyah] atau kepemimpinan kenabian [as-siyaasah 'alaa minhaajin nubuwwah] adalah terpeliharanya agama dan terwujudnya stategi dunia dalam menggapai keadilan semesta. Untuk lebih menyegarkan kembali ingatan, Allaahu yarham Dr. Mohammad Natsir pernah menyampaikan khutbahnya yang mempesona sebagaimana dimuat Majalah Persatuan Islam Risalah No. 118 th. 1393 H./ 1973 yang menukilkan nasihat emas Imam Fakhruddin Ar-Raazi berikut ini: "Dunia adalah taman yang dihiasi dengan lima macam hiasan; ilmu para ulama, keadilan para pemimpin, kesungguhan ahli ibadah, amanahnya para saudagar dan arahan para profesional. Maka datanglah iblis membawa lima bendera, kemudian ditegakkannya bendera itu pada setiap lima hiasan yang indah tadi; Dibawanya dengki ...
TERIMA KASIH KAWAN, ENGKAU TELAH MENASIHATIKU…!!!

TERIMA KASIH KAWAN, ENGKAU TELAH MENASIHATIKU…!!!

Da'wah, Hikmah, Uncategorized
TERIMA KASIH KAWAN, ENGKAU TELAH MENASIHATIKU ... !!! // Di sela-sela percaturan Whatsapp group, seorang shahib ilmiahku yang berinisial GN menghaturkan kiriman koleksi literasi terbarunya berupa dua kitab karya ulama yang disebut-sebut sebagai ulama hadits kontemporer. Nama 'alim yang dimaksud adalah Syaikh Mahmud Sa'id bin Muhammad Mamduh rahimahullaah [ulama bermadzhab Syafi'i dan berhaluan 'aqidah Asy'ariyah, lahir di Cairo 1372 H./ 1953 M. dari keturunan Turki dan Asyraf Husaini Mesir]. Yang menjadi percikan bara hikmahnya [tanwiirul miqbaas] adalah pesan singkat sang ahli ilmu kepada muridnya. "Hidup ini singkat, jangan habiskan dengan perkara yang tidak prioritas", tuturnya demikian. Terlepas dari silang pandangan manhaj yang dianutnya di kalangan para ulama, sari pati nasihatn...

ABU OBAIDA…ENGKAU MEMBUAT KAMI CEMBURU… !!!

persatuan umat, Tokoh, Uncategorized
ABU OBAIDA … ENGKAU MEMBUAT KAMI CEMBURU … !!! // Siapa yang tidak kenal sosok laki-laki Sang Penakluk Tel Aviv itu? Yaa … Abu Obaida atau "Abu 'Ubaidah", demikian namanya melambung ke seantero jagat dunia elektronik atau pun dunia maya. Sosok bertopeng sorban khas Mujahidin Palestina itu, sungguh telah menebar ketakutan musuh-musuh yang bersekongkol [muammaraat] terhadap para pembela qiblat pertama. Namanya tidak sekadar harum mewangi di kalangan manusia dewasa, melainkan para bocil di Timur Tengah khususnya. Dirinya menjadi idola ketika mereka merengek minta gadget orang tuanya karena ingin "nyetel" video sang jagoan "Thuufaan al-Aqsha" ini. Sampai-sampai kalangan remaja dan orang dewasa, mem-viralkan pasangan tentara penjajah Israel seperti pada gambar di atas. Tertulis padanya: Li...
ALUNAN AYAT-AYAT PEDANG DAN KHUTBAH JUM’AH PROF. DR. SYAIKH ABDURRAHMAN SUDAIS YANG MENGGELEGAR

ALUNAN AYAT-AYAT PEDANG DAN KHUTBAH JUM’AH PROF. DR. SYAIKH ABDURRAHMAN SUDAIS YANG MENGGELEGAR

persatuan umat, Tsaqofah, Uncategorized
Oleh : Teten Romly Qomaruddien Sebuah anugerah yang tidak ternilai, dapat mendengarkan alunan kalam Dzat yang Maha Gagah nan Perkasa [dzul Qahhaar wal Jabbaar] dari mimbar mulia masjid qiblat kedua Masjidil Haraam Makkah Mukarramah. Tentu saja, terlepas dari hiruk pikuk opini dan narasi yang "berseliweran" di jagad media maya. Setibanya kafilah kami tiba di masjid yang pahala shalatnya dilipat gandakan 100.000 kali shalat di tempat lain itu, gugusan ayat-ayat pedang menggema di langit Makkah. Ayat Wa maa ramaiyta idz ramaiyta terdengar laksana irama yang memberikan komando bagi para prajuritnya. Itulah suara emas Syaikh Prof. Dr. 'Abdullah Al-Juhani hafizhahullaah [Ulama Mekkah yang lahir di Madinah dan menjadi dosen di Ummul Qura'] yang suaranya seakan masih terngiang-ngiang di...
REKAM JEJAK KERUSAKAN BERAGAMA DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN

REKAM JEJAK KERUSAKAN BERAGAMA DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Aqidah, Tsaqofah, Uncategorized
REKAM JEJAK KERUSAKAN BERAGAMA DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN// 1) Penyandang gelar al-maghdhuub [manusia yang dimurkai], 2) Penyandang gelar mu'ridhuun [karakter penolak, culas dan pembelot], 3) Pelaku yuharrifuunal kalima min ba'di mawaadhi'ihi [karakter pengubah Kalam suci], 4) Pelaku yakfuruuna bi aayaatillaahi [karakter pengingkar wahyu], 5) Pelaku yaqtuluunal anbiyaa bi ghairi haqqin [karakter jagal pembunuh para Nabi, sekalipun pemimpinnya], 6) Penobatan dzaalika bimaa 'ashauw wa kaanuu ya'taduuna [pengumbar dan pengobar kedurhakaan yang melampaui batas], 7) Pemilik sifat latufsidunna fiil ardhi [kejahatan kemanusiaan yang paling diwaspadakan]. Apabila Al-Qur'an telah mengingatkan seperti itu, masih percayakah kita kepada sosok David Ben Gurion, Golda Meir, Yitzak Rabin, Menachem Be...
LIMA PANGGILAN MEREKA YANG MESTI DIKETAHUI

LIMA PANGGILAN MEREKA YANG MESTI DIKETAHUI

Da'wah, Tsaqofah, Uncategorized
Oleh : Teten Romly Qomaruddien A. Bani Israil"Israil" atau biasa disebut "Israel", awalnya nama mulia berupa gelar berbahasa 'ibrani [israaiil: "kekasih Tuhan"] yang disandarkan kepada Nabiyullaah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim 'alaihimus salaam. Dikatakan Bani Israil, berarti 12 anak keturunan Ya'qub dari empat istrinya. B. Ahlul KitabTidak kurang dari 31 kata ahlul kitaab dalam Al-Qur'an, yang menurut para ulama tafsir salaf seperti halnya At-Thabari, Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, dan lainnya memiliki makna bahwa mereka adalah Yahudi dan Nashrani. Bahkan keduanya, menurut As-Syafi'i rahimahullaah dari kalangan Bani Israil. C. 'IbraniSebutan ini lebih didasarkan pada komunitas orang-orang yang "menyebrang" sungai Eufrat di Iraq ['Aabir], atau dihubungkan dengan Ibrahim al-'Ibrani ...
error: Content is protected !!