Sabtu, April 20MAU INSTITUTE
Shadow

Tag: Aksi bela ulama

MENJADI KADER HAWAARIYYUN DAN ASHHAABUN (Goresan Pena Simpatik Aksi 242 Jam’iyyah Persatuan Islam)

MENJADI KADER HAWAARIYYUN DAN ASHHAABUN (Goresan Pena Simpatik Aksi 242 Jam’iyyah Persatuan Islam)

AKHBAR NEWS!, Da'wah
MENJADI KADER HAWAARIYYUN DAN ASHHAABUN (Goresan Pena Simpatik Aksi 242 Jam'iyyah Persatuan Islam) Oleh: H.T. Romly Qomaruddien, MA. Ketika agama mulai tercabik, ajarannya ternodai, penyerunya disakiti, bahkan dilenyapkan. Maka lahirnya "generasi pembela", adalah sesuatu yang dinantikan. Hawaariyyuun dan Ashhaabun, demikianlah Al-Qur'an dan Hadits Nabi shalallaahu 'alaihi wa sallam mengistilahkan. Dalam Al-Mu'jamul Wasith dijelaskan, hawaariy mengandung makna asal mubayyidhus tsiyaab (berpakaian putih bersih) atau akhlasha wa ikhtayara (bersih dan terpilih). Dalam arti lain, bersih dari cacat, di samping penolong (naashir) dan teman (shaahib). (Ibrahim Musthafa dkk,1392: hlm. 205). Para ahli tafsir klasik, ketika memberikan komentar terhadap QS. As-Shaf/ 61: 14 yang berbunyi: "...
error: Content is protected !!