Senin, Juli 15MAU INSTITUTE
Shadow

Buku

SELAYANG PANDANG KATA SAMBUTAN

SELAYANG PANDANG KATA SAMBUTAN

Buku, persatuan umat, Tokoh, Uncategorized
Hamdan wa syukran lillaah ... Nahmadullaaha wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruhu ... Nushallii wa nusallim 'alaa Rasuulihil kariim wa ba'du; Sejak pertemuan dengan adinda Rahmat Ramadhan, Lc., M.H. [putera ayahanda K.H. Amin Djamaluddin] di Madinah [KSA], Al-faqir menyarankan agar adinda segera menuliskan apa yang diketahui tentang ayahanda. Alhamdulillaah, setelah bahan mentah goresan adinda tersajikan dengan judul: Manhaj dan Prinsip Da'wah Ayahanda K.H. Amin Djamaluddin, Al-Faqir pun mengedit tulisan tersebut ketika disosialisasikan kembali saat satu hari setelah ayahanda Amin dipanggil ke haribaanNya. Tentu saja, sebagai keluarga, para jama'ah, para murid, para kader, bahkan ummat dan seluruh handai tolan sangat kehilangan sosok beliau. Lebih dari itu, kami masih sangat membutu...
Sebutir Pasir untuk Penulis Buku “Menafsir Natsir”

Sebutir Pasir untuk Penulis Buku “Menafsir Natsir”

AKHBAR NEWS!, Buku, Uncategorized
Sebutir Pasir untuk Penulis Buku "Menafsir Natsir"Oleh:Teten Romly Qomaruddien Bukan perkara mudah bagi seorang penulis, atau yang sedang belajar menulis, ketika ia memiliki keinginan kuat untuk membedah seorang tokoh. Terlebih tokoh tersebut, bukan teman sejawat, atau pun kaitan guru-murid yang turut serta senyawa dalam kehidupannya. Meminjam bahasa para ulama, yang namanya mengenal itu, terbagi dua macam; mengenal sekilas tanpa kedalaman pengetahuan yang sebenarnya (ma'rifatul 'ain wal jins), ada juga mengenal keadaan yang sebenarnya secara mendalam (ma'rifatul haal wal ahwaal). Tak terkecuali, ketika seorang penulis ingin membedah tokoh sekaliber Allaahu yarhamh Mohammad Natsir. Kalaulah bukan karena ikut membersamainya, atau memiliki kekuatan minat baca yang tinggi akan kary...
SANG PRIMADONA KINI SUDAH PERGI

SANG PRIMADONA KINI SUDAH PERGI

Buku, Uncategorized
SANG PRIMADONA KINI SUDAH PERGI … Di satu sisi kita bahagia, di sisi lain kita merasa kehilangan. Bahagianya, karena kita bisa berbuka dan berhari raya. Merasa kehilangan, karena ada banyak momentum kebaikan yang kita tinggalkan. Agar api tak kehilangan bara, dan amalan tak kehilangan semangat. Tentu saja, jalan keluarnya hanya satu, yakni merawat dan menjaga cinta pada sang primadona agar tidak kehilangan rasa. Itulah Ramadhan kita, yang selalu datang menyapa dan pergi meninggalkan harap. Agar rekaman perjalanan sang idaman tetap teringat, alangkah baiknya Tuan dan Puan jangan lupakan jejak langkahnya … Tengoklah kembali pesan-pesannya, rasakan gelora semangatnya, dan singsingkan lengan baju tuk meneladaninya. "Sayyidus syuhuur, memang bulan primadona" … Semoga buletin Tsaqafah Bidan...
MENGHIMPUN YANG TERSERAK MENGOKOHKAN PEMAHAMAN ‘AQIDAH (Istifâdah dari Bedah Buku “Risalah ‘Aqidah”)

MENGHIMPUN YANG TERSERAK MENGOKOHKAN PEMAHAMAN ‘AQIDAH (Istifâdah dari Bedah Buku “Risalah ‘Aqidah”)

AKHBAR NEWS!, Aqidah, Buku, Uncategorized
MENGHIMPUN YANG TERSERAK MENGOKOHKAN PEMAHAMAN 'AQIDAH (Istifâdah dari Bedah Buku "Risalah 'Aqidah") Oleh: Teten Romly Qomaruddien Berpijak pada ungkapan seorang filosof berkebangsaan Prancis Henry Louis Bergson (1859-1941) yang menuturkan: "Seni dan budaya akan sirna dari jiwa seseorang, seiring perjalanan waktu. Yang tidak akan lenyap dari jiwa seseorang itu, adalah keyakinan terhadap agama". Sedemikian pentingnya menghadirkan "Tuhan" dalam kehidupan manusia siapa pun ia, sampai-sampai seorang tokoh Atheis basteran Inggris-Polandia itu pun, pada akhirnya tidak dapat menyembunyikan pandangan terpendamnya. Bagi kita yang meyakini bahwa Iman, Islam dan Ihsan sebagai rukun agama ini, merupakan anugerah yang paling berharga dalam mengawal manusia untuk menjadi insan bertauhid. D...
AGAR RAMADHAN LEBIH MENGGERAKKAN DAN BERPERADABAN

AGAR RAMADHAN LEBIH MENGGERAKKAN DAN BERPERADABAN

Buku, Tarbiyah, Uncategorized
AGAR RAMADHAN LEBIH MENGGERAKKAN DAN BERPERADABAN "Kembang melati sungguhlah indah ... Di tengah taman jadi hiasan ... Harum Ramadhan tercium sudah ... Salah dan khilaf mohon dimaafkan ..." "Bunga terangkai terikat tali ... Lama dipandang indah sekali ... Biar pun Ramadhan sebentar lagi ... Mohon maaf setulus hati ..." Tiada ungkapan yang lebih mulia yang dapat kita lafalkan saat Ramadhan tiba, selain kata syukur ke hadhirat Allah 'azza wa jalla. Ramadhan hadir bagai hadiah dari Allah untuk orang-orang beriman, Hadiyyah Rabbâniyyah agar kita bisa membenahi diri menjadi peribadi yang lebih baik. Ia datang selalu tepat waktu ... Kehadirannya sangatlah ditunggu ... Bulan mulia Ramadhan, kini akan hadir kembali ... Menyapa siapa pun dari insan beriman yang berburu takwa dan ...
MARHABAN BIL KITÂBIL JADÎD WAL ‘ILMIN NÂFI’ IN SYÂ ALLÂH

MARHABAN BIL KITÂBIL JADÎD WAL ‘ILMIN NÂFI’ IN SYÂ ALLÂH

AKHBAR NEWS!, Breaking News, Buku, Uncategorized
MARHABAN BIL KITÂBIL JADÎD WAL 'ILMIN NÂFI' IN SYÂ ALLÂH ... "Seni dan budaya, semuanya bisa sirna dengan sendirinya seiring perjalanan hidup manusia. Yang akan terpatri dalam jiwa seseorang itu, hanyalah keyakinan seseorang terhadap agama ..." Kurang lebih seperti itulah ungkapan seorang Henry Louis Bergson (1859-1941). Sebagai seorang filosof Prancis basteran Inggris dan Polandia ini, akhirnya mengakui, bahwa yang abadi itu adalah "keyakinan". Itulah yang menyebabkan dirinya disebut-sebut seorang filosof etika, walaupun sebenarnya sebahagian kalangan menyebutnya seorang berdarah Yahudi yang atheis. 'Ibrah yang bisa kita petik adalah: "Betapa beruntungnya kita, ketika iman, Islam dan ihsan masih tertanam kuat dalam jiwa. Fithrah Tauhîd yang Allah 'azza wa jalla anugerahkan untuk manus...
KULIAH FALSAFAH ILMU BERSAMA GURU KAMI KH. ABDUL WAHID ALWI, MA. RAHIMAHULLÂH (Sebuah Pengantar Buku)

KULIAH FALSAFAH ILMU BERSAMA GURU KAMI KH. ABDUL WAHID ALWI, MA. RAHIMAHULLÂH (Sebuah Pengantar Buku)

Buku, Da'wah
KULIAH FALSAFAH ILMU BERSAMA GURU KAMI KH. ABDUL WAHID ALWI, MA. RAHIMAHULLÂH (Sebuah Pengantar Buku) Disarikan oleh: Teten Romly Qomaruddien Alhamdu lillâhi Rabbil 'âlamîn ... Hamdan katsîran thayyiban mubârakan fîhi ... Hamdan yalîqu bijalâlihi wa 'azhîmi sulthânih nahmaduhu wa nasta'înuhu wa nastaghfiruhu wa na'ûdzu billâhi min syurûri anfusina wa min sayyi'âti a'mâlinaâ ... Man yahdihillâhu falâ mudhilla lahu wa man yudhlilhu falâ hâdiya lahu .. Wa ba'du: Di antara kenikmatan dan kemuliaan yang Allah 'azza wa jalla curahkan untuk hamba-hambaNya adalah berupa kenikmatan diberikannya petunjuk akan kebenaran di sisiNya. Siapa yang mendapatkan hidayahNya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Siapa pun yang memilih jalan kesesatan (hingga ia tersesat), maka tida...
Daftar Karya Tulis Ustadz K.H. Teten Romly Qomaruddien, M.A

Daftar Karya Tulis Ustadz K.H. Teten Romly Qomaruddien, M.A

Buku
Karya Tulis Ustadz H. Teten Romly Qomaruddien, M.A Permasalahan Metodologis dalam, Kontelasi Da’wah (Pusdiklat tahun 2003) Karakteristik dan Metode Da’wah Ibnu Taimiyyah (Pusdiklat tahun 2003) Metode Da’wah Ibnu Taimiyyah dalam Gerakan Reformasi Keagamaan (Skripsi S1 di Publistik Thawalib Jakarta tahun 2003) Konsepsi Al-Jama’ah dan Al-Firqah dalam Pandangan Ibnu Taimiyyah (Tesis S2 Pemikiran Islam di UID Jakarta tahun 2008) Wahai Umat Islam Cintailah Al-Qura’an (terj. Al-Qur’an ya Ummatal Qur’an karya Muhammad Ar-Rukban) (terbit tahun 2006) Meretas Jalan Sunnah Menuju Kemenangan Ummat (terbit tahun 2006) Ya Ukhti Kenalilah Dirimu (terbit tahun 2007) Memahami Al-Jama’ah dalam Islam (Al-Bahr Press tahun 2008) Memahami Al-Firqah dalam Islam (Al-Bahr Press tahun ...
error: Content is protected !!