Jumat, April 12MAU INSTITUTE
Shadow

Manhaj

ESENSI FATWA DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

ESENSI FATWA DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Fiqh Ikhtilaf, Manhaj, Tsaqofah, Uncategorized
Oleh: Teten Romly Qomaruddien Ada banyak nilai plus dalam penyelenggaraan Al-Barnaamij at-Tadriibii 'Alaa Manhajiyyatil Fatwaa yang diprogramkan Daarul Iftaa' al-Mishriyyah di Cairo dalam mempopulerkan esensi fatwa terhadap masyarakat luas. Selain semakin memantik hidupnya ilmu-ilmu syari'ah, juga semakin menggairahkan akan tumbuh kembangnya para pelayan ummat dalam memecahkan persoalan hidup dan kehidupan di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Seiring dengan sifat fatwa yang sangat mengedepankan pertimbangan situasi dan kondisi, serta suasana batin para peminta fatwa [mustafti'], maka kaidah Taghayyurul ahkaam bitaghayyuril azmaan wal amkinah benar-benar dipegang dan diperhatikan oleh para penyampai fatwa [mufti']. Di satu sisi, para pemohon fatwa harus mendapatkan pela...
TIDAK MUDAHNYA IKHTIAR MENJADI GOLONGAN YANG SELAMAT

TIDAK MUDAHNYA IKHTIAR MENJADI GOLONGAN YANG SELAMAT

Aqidah, Diraasatul Adyaan wal Firaq, Manhaj, Uncategorized
Oleh : Teten Romly Qomaruddien Kata "golongan" dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, terkadang menggunakan kata jamaa'ah untuk menyebut kumpulan orang-orang yang bersesuaian dengan kebenaran [al-haq], dan kata firqah untuk menyebut kumpulan orang-orang yang menyelisihi kebenaran [mukhaaliful haq]. Demikian shahabat 'Abdullah bin Mas'ud dan 'Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu 'anhumaa menuturkan. Selain itu terkadang menggunakan kata thaaifah, untuk menyebut kumpulan dengan sifat atau karakteristik tertentu. Di antara kalimat populer yang bisa ditemukan adalah: kumpulan orang-orang yang mendalami pemahaman agama [thaaifah mutafaqqihiina fid diin] dan orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah 'azza wa jalla karena pembelaan terhadap agama dan ketaatan pelakunya [thaaifah manshuurah]. ...
TAFSIR AGAMA DI PERSIMPANGAN JALAN

TAFSIR AGAMA DI PERSIMPANGAN JALAN

Aqidah, Manhaj, Uncategorized
Oleh : Teten Romly Qomaruddien Sudah hampir satu bulan tidak menulis; Selain medianya mulai macet karena kepenuhan data, juga banyak objek telaah yang memerlukan perhatian untuk didahulukan. Namun demikian, ada banyak hikmah yang bisa diambil faidah. Minimalnya dapat menyimak banyak ulasan dari berbagai berita media sosial terkait semakin liarnya narasi tafsir agama yang kian mengkhawatirkan. Maraknya pandangan keagamaan yang kurang populis dan tidak familiar dalam ajaran Islam yang muktabar di kalangan ahli ilmu; Seperti halnya shalat berjarak tanpa alasan ['ilat] syari'at, adanya perempuan di tengah barisan shalat laki-laki, rencana khatib Jum'at oleh kaum Hawa, senandung salam agama tertentu yang bukan Islam, hingga dagelan atau seloroh "madzhab Bung Karno" yang menghebohkan...
MANHAJ ‘AQIDAH MOHAMMAD NATSIR

MANHAJ ‘AQIDAH MOHAMMAD NATSIR

Aqidah, Jadwal Kajian, Manhaj, Uncategorized
MANHAJ 'AQIDAH MOHAMMAD NATSIR// Sekalipun telah banyak dipaparkan beragam pemikirannya, namun terkait 'aqidah dan yang bertalian dengannya masih sepi dari perbincangan. Sebagaimana banyak ditanyakan, apa manhaj 'aqidahnya? Yang jelas, beliau sangat disiplin dalam berpegang pada wahyu. Namun, beliau sangat merdeka dalam menempatkan akal. Apakah beliau itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, atau Atsariyyah, dan sederet pertanyaan lain? Jawabnya, beliau seorang Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang sangat menjunjung tinggi akal pikiran. Menurutnya, hakikat akal itu merdeka; akal manusia wajib terpimpin dan melepaskan diri dari berbagai kejumudan berpikir, akal merdeka bisa tersesat ketika melepaskan dari wahyu, dan akal merdeka benar-benar akan terlepas ketika hilang spirit agama. Bagi beliau...
MANHAJ DIFAA’AN PERSATUAN ISLAM; IKHTIAR MENGAWAL UMMAT DARI PENYIMPANGAN ‘AQIDAH (Materi Webinar PDKPI Bidang Dakwah PP Persatuan Islam)

MANHAJ DIFAA’AN PERSATUAN ISLAM; IKHTIAR MENGAWAL UMMAT DARI PENYIMPANGAN ‘AQIDAH (Materi Webinar PDKPI Bidang Dakwah PP Persatuan Islam)

Manhaj, Tsaqofah, Uncategorized
MANHAJ DIFAA'AN PERSATUAN ISLAM; IKHTIAR MENGAWAL UMMAT DARI PENYIMPANGAN 'AQIDAH (Materi Webinar PDKPI Bidang Dakwah PP Persatuan Islam)Oleh:Teten Romly Qomaruddien A. Dustur Rabbani Sudah menjadi sunnatud da'wah, apabila ummat dihadapkan pada problematika dan tantangan, maka melakukan antisipasi terhadap keduanya adalah sebuah keniscayaan. Tak terkecuali dalam menghadapi semakin maraknya ajaran atau gerakan destruktif yang dapat mengancam kemurnian 'aqidah ummat. Jadi, tulisan ini tidak bermaksud berlebihan dalam merespon semuanya itu, melainkan bentuk keterpanggilan jiwa dalam turut serta menjunjung tinggi agama (ri'aayatud diin), dan melindungi ummat (himaayatul ummah) dari berbagai rongrongan yang dapat menyimpangkan 'aqidahnya. Ada banyak pijakan dalil yang dapat mengua...
BAHAIYYAH; SINKRETISME GLOBAL YANG TAK BOLEH DIABAIKAN

BAHAIYYAH; SINKRETISME GLOBAL YANG TAK BOLEH DIABAIKAN

Aqidah, Manhaj, Uncategorized
BAHAIYYAH; SINKRETISME GLOBAL YANG TAK BOLEH DIABAIKANOleh:Teten Romly Qomaruddien Tidak termasuk orang lebay, apabila seorang Muslim merasa aneh atau menilai ganjil (syadz) ketika mendengar atau menyaksikan pidato resmi saudaranya, terlebih atas nama institusi negara yang di dalamnya ada ucapan selamat menunaikan hari raya ajaran tertentu, yang bukan termasuk bagian dari agama-agama resmi yang ada. Jangankan untuk mengucapkan selamat terhadap suatu keyakinan yang belum jelas keabsahannya, terhadap agama yang nyata-nyata sudah diakui keberadaannya sekalipun, masih terjadi perdebatan teologis yang tidak bisa dianggap angin lalu. Demikian pula dengan isi pidato viral Menteri Agama Yaqut Chalil Qaumas terkait perayaan Nawruz kaum agama Bahaiyyah. Karena menyangkut persoalan penting...
TIGA PINTU PENDEKATAN MEMAHAMI AJARAN AGAMA

TIGA PINTU PENDEKATAN MEMAHAMI AJARAN AGAMA

Aqidah, Manhaj, Uncategorized
TIGA PINTU PENDEKATAN MEMAHAMI AJARAN AGAMAOleh:Teten Romly Qomaruddien A. Pengantar Sebagaimana yang telah masyhur di kalangan para ulama. Di antaranya, agama didefinisikan sebagai berikut: وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم "Ketetapan Ilahi yang mengajak orang-orang yang memiliki akal untuk menerima wahyu yang diterima oleh Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa sallam" (As-Syarief 'Ali bin Muhammad al-Jarjani, Kitaabut Ta'riifaat, tp. tahun: hlm. 105) Dalam Al-Qur'anul Kariem, suatu ketetapan keyakinan disebut dengan kata diinun, atau millatun. Sekalipun tampak sama, namun memiliki makna yang berbeda. Apabila dihubungkan dengan sesuatu yang wajib dipatuhi, itulah diinun. Sedangkan terkait dengan pengelompokkannya disebut millatun. Ad...
MENUJU TAUHID YANG MENYATUKAN DAN MENGGERAKKAN (Ikhtiar Memotret Peta Manhaj ‘Aqiedah Persatuan Islam)

MENUJU TAUHID YANG MENYATUKAN DAN MENGGERAKKAN (Ikhtiar Memotret Peta Manhaj ‘Aqiedah Persatuan Islam)

Aqidah, Manhaj, Uncategorized
MENUJU TAUHID YANG MENYATUKAN DAN MENGGERAKKAN (Ikhtiar Memotret Peta Manhaj 'Aqiedah Persatuan Islam)Oleh:Teten Romly Qomaruddien A. Pengantar Bermula dari sebuah ungkapan bernada wasiat bagi rekan-rekan muda di lingkungan jam'iyyah: "Ke depan, Persatuan Islam harus sudah memiliki rumusan-rumusan baku dalam pelbagai permasalahan 'aqiedah. Sifat dan karakteristik ahlus sunnah wal jamaa'ah yang disepakati dalam perspektif jam'iyyah menjadi sangat penting adanya, hal ini harus segera diwujudkan di mana ummat sangat membutuhkan pengetahuan tentang perbedaan antara ahlus sunnah dengan firqah-firqah lain yang semakin menjamur. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama lain dengan beragam temuannya bagus juga untuk diambil faidahnya". Demikian disampaikan langsung oleh K.H. Abdul Lathif Muc...
AGAMA; ANTARA AD-DÎN DAN AL-MILLAH

AGAMA; ANTARA AD-DÎN DAN AL-MILLAH

Aqidah, Manhaj, Uncategorized
AGAMA; ANTARA AD-DÎN DAN AL-MILLAH Oleh: Teten Romly Qomaruddien Belakangan ini merebak kembali ungkapan "Semua ajaran agama benar". Pandangan ini pun beranak pinak, melahirkan pandangan-pandangan turunannya; di antaranya ungkapan "Tidak dibenarkan menyalahkan pandangan keagamaan orang lain" atau "Tidak benar menilai salah atau keliru terhadap pandangan agama atau keyakinan orang lain". Dan paling terbaru, adalah perkataan "Islam itu bukan agama, melainkan ketundukkan, kepasrahan, keadilan dan persamaan; tidak ada istilah kafir, fasiq, munafiq dan musyrik". Ungkapan-ungkapan tersebut, tentu sangat ganjil dan rancu, karena tidak ada seorang penganut agama mana pun yang akan membenarkan semua keyakinan, melainkan pasti berpegang pada satu-satunya keyakinan yang dianutnya sebagai ...
MEMAKNAI FANATISME BERAGAMA

MEMAKNAI FANATISME BERAGAMA

Aqidah, Manhaj
MEMAKNAI FANATISME BERAGAMA Oleh: Teten Romly Qomaruddien Membaca liputan Beritaislam.org (8 Oktober 2019) di mana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, agama hadir untuk memanusiakan manusia dan menjaga harkat martabat manusia. Namun, kata Menag, agama dapat melahirkan fanatisme yang berlebihan jika tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang baik. “Nah, dari fanatisme ini dapat melahirkan sikap ekstremisme,” kata Lukman dalam diskusi dan peluncuran buku "Moderasi Beragama" di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (8/10). Pernyataan tersebut, mengingatkan penulis pada kumpulan tulisan yang disebut-sebut M. Dawam Rahardjo sebagai Nurcholish Madjid Memorial (dalam Pengantar). Tulisan yang terdiri dari 24 artikel itu, berkenaan dengan bahasan Islam peradaban, fanatisisme d...
KULIAH PEMIKIRAN ISLAM BERSAMA PROF. DR. ALI GARISYAH

KULIAH PEMIKIRAN ISLAM BERSAMA PROF. DR. ALI GARISYAH

Manhaj, Uncategorized
KULIAH PEMIKIRAN ISLAM BERSAMA PROF. DR. ALI GARISYAH* Oleh: Teten Romly Qomaruddien Bagi aktivis dakwah tahun 1980an, siapa yang tidak mengenal Prof. Dr. Ali Garisyah (tertulis dalam ejaan Arabnya: علي جريشة). Penulis sendiri mengenali tulisannya tahun 1988 - 1990an selagi masih di Madrasah Aliyah. Ingat beliau, ingat salah satu karyanya Manhajut Tafkîr al-Islâmy walaupun karya beliau sudah tentu bukan ini saja. Buku asli yang diterbitkan tahun 1986 oleh penerbit Wahbah Mesir ini, diterjemahkan Salim Basyarahil dari Gema Insani Press Jakarta tahun 1989. Pemikir yang lahir tahun 1935 ini, sebenarnya seorang ahli hukum dengan beberapa jabatan keahlian yang dijalaninya (baik sebagai dosen, hakim dan asisten Jaksa Agung). Karena kekritisannya, beliau harus mengalami penjara militer Me...
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

Manhaj, Uncategorized
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA'WAH KUTAIBAT: Ad-Dînus Samâwy Huwal Islâm Karya Dr. Abdul Azîz bin Abdillâh al-Humaidy (Bagian ke-4) Oleh: Teten Romly Qomaruddien Fikratut Taqrîb Bainal Adyân wa Kamâlur Risâlah al-Khâtimah Setelah penulis buku kecil ini (Syaikh Abdul Azîz bin Abdillâh al-Humaidy rahimahullâh) memaparkan latar belakang mengapa beliau menuliskan goresan pena yang ringkas ini, dilanjutkan pembahasan terkait bahwa Islam adalah sejatinya ad-dîn, beliau pun menguraikan dengan jelas bahwa Islam merupakan agamanya seluruh para Nabi dan Rasul. Selain itu, penulis pun menegaskan, para Nabi dan Rasul memiliki agama yang sama (yakni al-Islâm) sekalipun tata cara bagaimana mereka beribadah (syarâ'i) berbeda-beda. Sebagai bahasan pamungk...
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

Manhaj
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA'WAH KUTAIBAT: Ad-Dînus Samâwy Huwal Islâm Karya Dr. Abdul Azîz bin Abdillâh al-Humaidy (Bagian ke-3) Oleh: Teten Romly Qomaruddien Ittihâd ad-Dîn wa at-Ta'addud as-Syarâ'i Dengan memetik kalam Allah 'azza wa jalla dalam firmanNya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepadaNya)." (QS. As-Syûra/ ...
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

Manhaj
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA'WAH KUTAIBAT: Ad-Dînus Samâwy Huwal Islâm Karya Dr. Abdul Azîz bin Abdillâh al-Humaidy (Bagian ke-2) Oleh: Teten Romly Qomaruddien Inna ad-Dîna 'inda Allâhi al-Islâm Sebagaimana kalam Allah 'azza wa jalla: "Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam" (QS. Âlu 'Imrân/ 3: 19) Setelah menampilkan ayat tersebut, Dr. Abdul Azîz bin Abdillâh al-Humaidy hafizhahullâh memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut: Pertama; Agama yang disyari'atkan (ad-dînul masyrû') di sisi Allah 'azza wa jalla hanya Islam, adapun selainnya merupakan produk manusia(shun'ul basyar)  dengan segala bentuknya, seperti halnya berhala-berhala dengan keragaman jenisnya. Kedua; Tanda agama para Rasul Allah itu adalah me...
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA’WAH

Aqidah, Manhaj
KAJIAN ZHUHUR MASJID WADHHAH ABDURRAHMAN AL-BAHR PUSDIKLAT DEWAN DA'WAH KUTAIBAT: Ad-Dînus Samâwy Huwal Islâm Karya Dr. Abdul Azîz bin Abdillâh al-Humaidy (Bagian 1) Oleh: Teten Romly Qomaruddien Bahaya Seruan Taqrîb Bakda tahmid, Dr. Abdul Azîz bin Abdillah al-Humaidy hafizhahullâh menjelaskan beberapa point penting dalam kutaibatnya yang berjudul: "Ad-Dînus Samawy Huwal Islâm; Agama Langit itu adalah Islam" sebagai berikut: Pertama; Islam sebagai agama langit merupakan perkara yang sudah jelas (amrun wâdhihun lidzâtihi) dalam kitâbullâh dan bentangan sunnahNya. Kedua; Adanya berbagai upaya dengan melakukan pendekatan-pendekatan (bias ilmiah) yang menggiring pada "perbandingan agama-agama" antara Islam dengan agama lainnya. Ketiga; Agama Allah adalah agama yang sat...
error: Content is protected !!