Kamis, Oktober 21MAU INSTITUTE
Shadow

Tag: AKAL DALAM TIMBANGAN ‘AQIEDA

AKAL DALAM TIMBANGAN ‘AQIEDAH

AKAL DALAM TIMBANGAN ‘AQIEDAH

Aqidah
AKAL DALAM TIMBANGAN 'AQIEDAH Oleh: H.T. Romly Qomaruddien, MA. Dalam diri manusia, terdapat tiga unsur pokok yang paling menunjang dalam menentukan arah kehidupan demi tercapainya keselamatan. Apabila salah satu unsur ini berkurang fungsinya, maka hilanglah keseimbangan manusia dalam cara dan fungsi geraknya. Ketiga unsur pokok tersebut adalah: Pertama, badan (al-jasadu). Unsur ini sangat menentukan laju gerak kehidupan setiap manusia sehingga perlu pemeliharaan dan pemupukkan. Ia membutuhkan asupan berupa makanan yang dinetralisir melalui sebuah proses pemeliharaan berupa gerak badan (riyadhah). Kedua, Akal (al-'aql). Akal pun tak kalah pentingnya dalam menentukan roda kehidupan. Di samping itu, akal juga merupakan anugerah Allah 'azza wa jalla, di mana akal dapat menangkap...
error: Content is protected !!