Sabtu, Januari 22MAU INSTITUTE
Shadow

DARI MADRASAH GHAZWUL FIKRI UNTUK UMMAT (Kaleidoskop Kajian Pemikiran dan Peradaban 2017-2018)

DARI MADRASAH GHAZWUL FIKRI UNTUK UMMAT (Kaleidoskop Kajian Pemikiran dan Peradaban 2017-2018)
Oleh:
H.T. Romly Qomaruddien, MA.

Di antara missi utama da’wah yang Allaahu yarham Dr. Mohammad Natsir tanamkan sebagai tiang pancang pondasi keummatan adalah: pembinaan ummat yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan (binaa-an), juga membentengi ummat dengan melakukan penangkalan dari berbagai penyimpangan ajaran dan pemahaman (difaa-an).

Di samping itu, Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan menjadi ciri yang sangat menonjol dari gerakan da’wahnya. Hal ini tercermin begitu jelas dalam lima sifat yang sering dikumandangkan para generasi pelanjutnya sebagai gerakan “politik da’wah”. Dengan berpijak pada ungkapan: “Dulu berda’wah melalui jalur politik, sekarang bepolitik melalui jalur da’wah”, bersama tokoh-tokoh ummat Allaahu yarham pun mendirikan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (disingkat Dewan Da’wah).

Adapun lima sifat dan karakteristik juang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Mengawal ‘aqidah ummat.
2. Menegakkan syari’ah Islam.
3. Merekat ukhuwwah Islamiyah.
4. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mendukung solidaritas dunia Islam.

Untuk menjaga semangat agar ghirah itu tidak lekas punah di telan hiruk pikuknya zaman, maka kita diajarkan bagaimana cara berterima kasih terhadap segala jerih payah yang telah ditanamkannya itu. Agar fikiran-fikiran brilian mereka tetap menyala, ‘izzahnya tetap hidup, Madrasah Ghazwul Fikri Pusat Kajian Dewan Da’wah berupaya senantiasa hadir untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali ide-ide dan gagasan mulia tersebut sekalipun jauh dari maksimal.

Sekedar mengingatkan, agar mata rantai pemikiran itu tidak terputus, maka secara rutin halaqah ilmiyah pun digelar. Paling tidak, dapat mengobati kerinduan dan melepas dahaga jiwa akan kesungguhan para pendahulu dalam merespon dan membincangkan problematika keummatan. Ingat madrasah ghazwul fikri, berarti ingat semangat “forum nasi bungkus” yang sangat membekas dan berkesan di kalangan aktivis da’wah masa itu.

Sebagai kaleidoskop kajian pemikiran dan peradaban pada tahun 2017 – 2018, dengan idzin Allah ‘azza wa jalla forum ini menyodorkan bahasan-bahasan berikut ini:

1. “Memahami al-Jama’ah dan al-Firqah dalam Perspektif Islam”; menghadirkan Narasumber tunggal H.T. Romly Qomaruddien, MA. (Penulis buku: Memahami Manhaj Islam Membedah Sekte-sekte Induk Keagamaan).

2. “Bahaya Laten Komunisme (Sebuah Telusur Pustaka)”; menghadirkan Narasumber tunggal Hadi Nur Ramadhan (Pusat Dokumentasi Tamaddun dan Bidang Dokumentasi Pusat Kajian Dewan Da’wah).

3. “Risalah Ahlus Sunnah wal Jama’ah; Menyingkap Makna Meluruskan Istilah”; menghadirkan: KH. Abdul Wahid Alwi, MA. (Keynote speaker), H.T. Romly Qomaruddien, MA. (Penulis buku: Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah) dan Dr. H. Syamsuddin Arief, MA. (Pembanding/ IIUM Malaysia)

4. “Gerakan Kebatinan Mau Kemana?”; menghadirkan Dr. H. Ahmad Zain An-Najah, MA. (Keynote speaker), Heri Muhammad (Narasumber 1/ Redaksi GATRA), H.T. Romly Qomaruddien, MA. (Narasumber 2/ Pusat Kajian), Dr. Tiar Anwar Bachtiar (Narasumber 3/ Peneliti INSISTS) dan Artawijaya (Narasumber 4/ Editor Pustaka Al-Kautsar Press).

5. “Memaknai Islam Indonesia”; menghadirkan Drs. H. Syamsul Bahri Ismaiel, MH. (Keynote speaker), Drs. KH. M. Natsir Zubaidi (Narasumber 1/ Penasehat DMI dan Anggota Wantim MUI), H. M. Zaenal Muttaqien (Narasumber 2/ Ketua Dewan Da’wah DKI Jakarta dan Pendiri Majalah Sabili).

6. “Membela Kehormatan Ulama”; menghadirkan KH. Abdul Wahid Alwi, MA. (Keynote speaker), KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc. (Narasumber 1/ berhalangan hadir), Dr. H. Jeje Zaenuddin, M. Ag. (Narasumber 2/ Waketum Persatuan Islam dan Anggota DSN MUI).

7. “Membedah Khittah Da’wah Islamiyah Indonesia”; menghadirkan Prof. Dr. Ir. H. A. M. Saefuddin (Keynote speaker), Drs. H. Mohammad Siddik, MA. (Sambutan apresiatif Ketua Umum Dewan Da’wah), H. Mas’adi Sulthoni, MA. (Narasumber 1/ berhalangan hadir), Dr. H. Abdullah Hehamahua, M. Sc. (Narasumber 2/ Aktivis senior 1980an dan Staf ahli LIPPM).

8. “Fiqih Persatuan Ummat; Mengokohkan Ke-Islaman dan Merawat Ke-Indonesiaan”; menghadirkan Sohirin M. Solihin, Ph.D (Narasumber utama/ Kandidat Profesor IIUM Malaysia), H.T. Romly Qomaruddien, MA. (Penyelaras Dialog).

9. “Jihad Memberantas Korupsi”; menghadirkan Dr. H. Abdullah Hehamahua, M. Sc. (Narasumber 1/ Penasehat KPK), H.M. Zaenal Muttaqien (Narasumber 2/ Pengasuh Majelis Fiqih Sosial dan Pembina KB. PII)

10. “Percakapan Antar Generasi dalam Menghadapi Tantangan Da’wah dan Ghazwul Fikri Global”; mengundang seluruh alumni LIPPM, aktivis “Forum Nasi Bungkus” dan da’i-da’i senior yang pernah berhimpun pada “Tim Ghazwul Fikri” semasa Allaahu yarham masih ada. Diikuti pula oleh seluruh anggota Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Da’wah serta undangan lainnya.

11. “Kuliah ‘Aqiedah dan Manhaj; Menuju Tauhid yang Menggerakkan”; menghadirkan KH. Syuhada Bahri (Keynote speaker), Drs. H. Mohammad Hafizh, M. Sc (Narasumber 1/ Da’i senior Dewan Da’wah, aktivis Da’wah Kampus) dan H.T. Romly Qomaruddien, MA. (Penulis buku: Kuliah ‘Aqiedah dan Manhaj).

12. “Memuliakan Bendera Tauhid”; menghadirkan KH. Abdul Wahid Alwi, MA. (Keynote speaker), Drs. H. Syamsul Bahri Ismaiel, MH. (Narasumber 1/ Sekretaris Mafatiha Dewan Da’wah, Ketua Tim penulis buku: Memuliakan Bendera Tauhid) dan Dr. H. Jeje Zaenuddin, M.Ag. (Narasumber 2/ Pembanding, Mewakili Peneliti MIUMI Ustadz Fahmi Salim, MA. yang berhalangan hadir).

13. “Menyegarkan Kembali Pencarian Modus Vivendi Antar Ummat Beragama”; menghadirkan KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc. (Keynote speaker), Dr. H. Ahmad Zain an-Najah, MA. (Narasumber 1/ berhalangan hadir), Drs. H. Abu Deedat Syihab, MH. (Narasumber 2/ Kristolog, Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat), Drs. Yuddy Ardhi (Penyampaian hasil investigasi Wakil Pimred Akhbar Dewan Da’wah News Biro Humas Dewan Da’wah) dan H.T. Romly Qomaruddien, MA. (Penyelaras Dialog).

Dengan memanjatkan puji syukur dan senantiasa mengharap ridha Allah ‘azza wa jalla serta lindunganNya, in;  Allah kita akan berjumpa kembali dalam ragam halaqah ‘ilmiyah berikutnya. Rabbanaa zidnaa ‘ilman warzuqnaa fahman … Allaahumma faqqihnaa fied diin. Aamiin …
___________

Penulis adalah: Anggota Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam (Komisi ‘Aqiedah), Anggota Fatwa MIUMI Pusat (Perwakilan Jawa Barat), Wakil Sekretaris KDK MUI Pusat, Ketua Bidang Ghazwul Fikri & Harakah Haddaamah Pusat Kajian Dewan Da’wah dan Ketua Prodi KPI STAI Persatuan Islam Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!